Kesinlikle hayır! Danışman yalnızca danışanın söylemeyi tercih ettiklerinden, görüşme esnasındaki beden dili ve davranışlarına yönelik gözlemlerinden yola çıkarak yorumlarda bulunabilir. Danışmanların zihin okuma yetenekleri yoktur.
Danışmanlık hizmetinin süresi kişiye özel olup bireysel ihtiyaçlar gözetilerek planlanır. Bu hizmetin temel amacı; kişinin geliş nedenini olumlu bir şekilde sonuçlandırarak ileride benzeri durumlarla kendi başına baş etme becerisini kazandırmaktır. Bu nedenle optimum
süre belirlenir. Bu süre yıllarca olmamakla birlikte hemen de tamamlanmaz.

 

Psikolojik danışmanlar ilaç yazamazlar. Yalnızca psikiyatristler ilaç yazabilirler. Ancak; gerekli durumlarda ilaç tedavisi için psikiyatriste yönlendirebilirler. Psikolojik danışmanlığın da ilaçlar kadar etkili olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Hatta bu araştırmalar yalnızca ilaçla tedavi sonucunda ilacın bırakılmasının ardından rahatsızlığın tekrarladığını, fakat ilaçla beraber danışmanlık alındığında daha olumlu sonuçlar elde edildiğini göstermiştir. Burada önemli olan nokta; en etkili tedavi yöntemini bireye özel şekilde belirleyip uygulayabilmektir.
Elbette deliler için değildir. İnsanların psikolojik danışmanlık hizmeti almasını engelleyen en bilindik yanlış inançlardan birisi budur. Kişiler farklı sebeplerden dolayı psikolojik destek almayı tercih edebilir. Bu sebepler psikolojik rahatsızlıkların yanı sıra kişinin kendini tanıma süreci, farkındalık geliştirmesi, farklı beceriler kazanılması olabilir. Kapsamı oldukça geniştir.
Danışman tarafsızdır, nesnel ve yargılayıcı değildir. Paylaşmak istediğiniz kadarını kendi kararınız ile danışana aktarabilirsiniz. Danışmanın görevi; aktardıklarınızı objektif ve empatik bir şekilde dinleyerek yargılamadan bilimsel metotlar ile destek vermektir.
Psikolojik danışmanın en temel sorumluluklarından biri etik ilkelere bağlı olarak danışanın mahremiyetine özen göstermektir. Danışan onay vermediği sürece kesinlikle anlatılanlar başkasıyla paylaşılamaz. Ancak; suç teşkil eden ve fiziksel bütünlüğü tehdit eden durumlarda psikolojik danışmanın görevi gerekli kişilere durumu bildirmektir.
Danışman; danışana ihtiyaçları doğrultusunda donanımlı bir şekilde etik değerleri gözeterek psikolojik destek verir. Bu destek biçimi danışanın uzmanlık alanına veya ekolüne bağlı olarak çeşitlik gösterebilir. Temel hedef; danışanın işlevsel hale gelmesinin ve bu işlevselliğin sürdürülmesinin desteklenmesi ve kişisel gelişimine katkı sağlanmasıdır.

Randevu ve Sorularınız için;