Yetişkin Testleri

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

MMPI; Uygulayıcının kişisel ve toplumsal uyumunu, psikopatolojisini ve kişiliğini
objektif olarak değerlendirmeyi amaçlar.
Hedef yaş grubu: 16 yaş ve üzerine uygulanır.
Uygulama şekli: 566 maddeden oluşur. Süre kısıtlaması olmamakla birlikte
yaklaşık 2 saat sürer. Maddeler “doğru”, “yanlış”, “bilmiyorum” yanıtlanır.
Mümkün olduğunca tüm maddelerin yanıtlanması beklenir.
 

Beier Cümle Tamamlama

Uygulayıcının algısı, ilgisi, tutumları, ilişkileri ve içsel dünyası hakkında bilgi
toplamayı hedefler.
Hedef yaş grubu: 16 yaş ve üzerine uygulanır.
Uygulama şekli: 67 maddeden oluşur. Süre sınırlaması yoktur. Uygulayıcıdan
beklenen maddelerdeki kelimeleri “aklına gelen ilk şekilde” cümle haline
getirerek tamamlamasıdır. Mümkün olduğunca boş bırakılmaması beklenir.
 
SCL-90 Ruhsal Belirti Tarama Listesi
 
SCL-90; uygulayıcıda bulunabilecek psikolojik semptomları ve bu semptomların
düzeyini belirlemek amacıyla kullanılır.
Hedef yaş grubu: 17 yaş ve üzerine uygulanır.
Uygulama şekli: 90 maddeden oluşur. Süre kısıtlaması yoktur. Her madde, 0
(hiç)- 4 (ileri derece) skalasında uygulayıcı tarafından derecelendirilir.
 
KSE Kısa Semptom Envanteri
 
SCL-90 Envanterinin kısaltılmış versiyonudur.
Hedef yaş grubu: 17 yaş ve üzerine uygulanır.
Uygulama şekli: 53 maddeden oluşur. Süre kısıtlaması yoktur. Her madde, 0
(hiç)- 4 (ileri derece) skalasında uygulayıcı tarafından derecelendirilir.
 
Beck Depresyon Ölçeği
 
Uygulayıcının depresyon seviyesini, duygu ve düşüncelerinin işlevselliğinin
düzeyini ölçmek için kullanılır.
Hedef yaş grubu: 13 yaş ve üzerine uygulanır.
Uygulama şekli: 21 maddeden oluşur. Süre kısıtlaması yoktur. Her maddeyi, 0
(en düşük)- 3 (en yüksek) skalasında uygulayıcının kendisini en uygun cümle ile
tanımlaması istenir.
 
Beck Ansiyete Ölçeği
 
Uygulayıcının; anksiyete düzeyini ölçmeyi ve başka psikolojik rahatsızlıklardan
kaynaklanan kaygı şiddetini de ölçmek için kullanılır.
Hedef yaş grubu: 13 yaş ve üzerine uygulanır.
Uygulama şekli: 21 maddeden oluşur. Süre kısıtlaması yoktur. Her madde, 0
(yok)- 3 (şiddetli) skalasında uygulayıcı tarafından derecelendirilir.
 
Standardize Mini Mental Test (SMMT)
 
Uygulayıcının bilişsel olarak yıkım düzeyini ölçmek üzere hem tanı aşamasında
hem de tedavi gidişatının izlenmesi amacıyla kullanılır. İncelediği bilişsel alanlar
şunlardır: Yönelim, kayıt hafızası, dikkat ve hesaplama, hatırlama ve lisan.
Hedef yaş grubu: Genellikle bilişsel alanda gerilik durumlarında ve demanslı
kişilere uygulanır.
 
Ace-R Addenbrooke’s Kognitif Tarama Envanteri
 
Standardize Mini Mental Testine ek olarak frontal yürütücü işlevler ve görsel-
uzamsal becerileri de ölçer.
Hedef yaş grubu: Genellikle bilişsel alanda gerilik durumlarında ve demanslı
kişilere uygulanır.
 
Nöropsikolojik Testler
Nöropsikolojik Test; uygulayıcının bilişsel sürecini ölçmek için kullanılır. Alt
testleri şunlardır: Weschler Bellek Testi, Semantik Akıcılığı ve Harf Akıcılığı Testi,
Stroop Testi, Wisconsin Kart Eşleme Testi, Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi,
Benton Yüz Tanıma Testi, Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi, WAIS İkili
Benzerlikler Testi, Boston Adlandırma Testi, İz Sürme Testi.

Çocuk ve Ergen Testleri

Arzu Listesi

Uygulayıcının kendisine, ailesine, arkadaşlarına ve geleceğe yönelik duygu,
düşünce ve aruzları hakkında bilgi edinme amacıyla kullanılan projektif bir
araçtır.
Hedef yaş grubu: 5 yaş ve üzeri
 

Ankara Gelişim Envanteri (AGTE)

Bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir
değerlendirme aracıdır. Gelişimin farklı, ancak birbiriyle ilişkili alanlarını (Dil-
Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor, Sosyal Beceri bakım) inceler.
Hedef yaş grubu: 0-6 yaş
Uygulama şekli: 154 maddeden oluşur. Çocuğun bakım verenine sorulan
soruların Evet, Hayır, Bilmiyorum” şeklinde yanıtlanması istenir.
 
Frankfurter Dikkat Testi
 
Bilişsel işlevlerden dikkati ölçmek için kullanılır.
Hedef yaş grubu: 60-72 aylık çocuklara uygulanır.
Uygulama şekli: Karışık olarak verilen elma ve armutlardan öğrenciden 90 sn
içerisinde armutları işaretlenmesi istenir.
 
Beier Cümle Tamamlama Testi
 
Uygulayıcının algısı, ilgisi, tutumları, ilişkileri ve içsel dünyası hakkında bilgi
toplamayı hedefler.
Hedef yaş grubu: 8-16 yaş arasında uygulanır.
Uygulama şekli: 56 maddeden oluşur. Süre sınırlaması yoktur. Uygulayıcıdan
beklenen maddelerdeki kelimeleri “aklına gelen ilk şekilde” cümle haline
getirerek tamamlamasıdır. Mümkün olduğunca boş bırakılmaması beklenir.
 
D2 Dikkat Testi
 
Bilişsel işlevlerden, seçici dikkati ölçmek için kullanılır.
Hedef yaş grubu: 9 yaş ve üzerine uygulanır.
Uygulama şekli: 658 öğe içerir. Süre sınırlaması 8 dakikadır.
Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
Çocukta oluşan çatışmanın saptanması için kullanılan projektif bir testir.
Hedef yaş grubu: 4 yaş üzerine uygulanır.
Uygulama şekli: 10 tane yarım bırakılmış hikâyenin uygulayıcı tarafından
tamamlanması istenir.
 
Burdon Dikkat Testi
 
Bilişsel işlevlerden dikkati ölçmek için kullanılır.
Hedef yaş grubu: 10 yaş ve üzerine uygulanır.
Uygulama şekli: Yaşa göre süre sınırlaması değişmekle birlikte yönergede
verilen harflerin öğeler içerisinde uygulayıcı tarafından bulunması istenir.
 
Gessel Gelişim Figürleri Testi
 
3-9 yaş okul öncesi çocukların; zekâ gelişimlerinin yaşlarına göre ne düzeyde
olduğu ile ilgili genel bilgiler verir. Test okul öncesi çocukların görsel algı, görsel
motor koordinasyon, ince motor becerileri ve genel zekâ gelişimleri ile ilgili
yorumlarda bulunulabilir.
Hedef yaş grubu: 3-9 yaş aralığında uygulanır.
 
Catell 2-A Zeka Testi
 
Bilişsel becerileri ölçmek için kullanılır.
Hedef yaş grubu: 7-10 yaş arasına uygulanır.
 
Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
 
Alıcı dil yaşını ölçmek için kullanılır.
Hedef yaş grubu: 3-12 yaş arasında uygulanır.
 
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 
1.sınıfa başlayacak çocukların okula hazır olup olmadığını ölçmek için kullanılır.
Hedef yaş grubu: 1 Sınıfa başlayacaklara uygulanır.
Sınav Kaygısı Ölçeği
Öğrencilerdeki sınav kaygısını ve kaygının kaynağını tespit etmede kullanılır.
Hedef yaş grubu: 6 Sınıf ve üzerine uygulanır.
Uygulama şekli: 68 maddeden oluşur. Her madde için “kesin yanlış”- “kesin
doğru” skalasında uygulayıcının kendisine uygun olanı seçmesi istenir.
 
Dikkat Algı Testleri
 
Bilişsel işlevlerden dikkat ve algıyı ölçmek için kullanılan testler. Bu testler:
Frostig Görsel Algı Testi, Bender Gestalt Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi.
Moxo Dikkat Testi
Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçmek için
kullanılır.
Hedef yaş grubu: 6-12 yaş arasına uygulanır.
 
Weschler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-IV)
 
Çocukların bilişsel becerileri hakkında bilgi sağlamak için kullanılır. Temel alt
testleri; sözel bilgi, sözel ifade, algısal akıl yürütme ve organizasyon, sosyal bilgi,
kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, görsel-
motor ve ince motor koordinasyon becerilerini ölçmektedir.
Hedef yaş grubu:6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığına uygulanır.