Harmoni bizim için ne anlam ifade ediyor?

Harmoni bizim için ne anlam ifade ediyor?

“Mutluluk; düşündüklerinin, söylediklerinin ve yaptıklarının “harmoni” içinde olduğu zamandır.” – Mahatma Gandhi

Mutluluk; düşüncelerimiz, gitmek istediğimiz yol ve bu doğrultuda gerçekleştirdiklerimizle ilişkilidir. Bu üç temel gereklilik uyum içinde olduğunda mutluluğa erişebiliriz. Burada mutluluğa açılan kilitli kapının anahtarı dengedir. Hayatımız denge içerisinde olmadığında, uyumu yakalayacak olan yalnızca bizleriz. Bu nedenle, Harmoni  Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak hayatınızın dengesini bulma yolculuğunuzda sizlere eşlik etmeyi diliyoruz.

Peki Neden Harmoni;

Bizim için insanın iyi olma hali hem psikolojik, hem fiziksel hem de çevresiyle bir bütün halinde uyum içerisinde olması inancı ile “Harmoni” ismi ortaya çıkmıştır.

Amaçlarımız;

  • Danışanın ihtiyacını anlayarak en uygun desteği sunmak.
  • Etik ilkeler çerçevesinde danışanın mahremiyetini koruyarak ve haklarına saygı duyarak hizmet vermek
  • Alandaki gelişmeleri sürekli takip ederek yenilikçi bakış açısıyla çalışmalar yürütmek
  • Bireysel ve toplumsal gelişime katkı sağlayacak sosyal çalışmalar gerçekleştirmek
  • Empatik, anlayışlı, güvenilir, donanımlı bir yaklaşım sergilemek