Aile toplumu oluşturan en küçük ve en önemli sosyal birimdir. Dolayısıyla ailede meydana
gelen problemler tüm toplumu ilgilendirmektedir. Aile danışmanlığında temel hedef aile
üyelerinin ya bireysel kaynaklı olup tüm aileyi ilgilendiren ya da ailenin genelinden doğan
problemlerin çözümünde psikolojik destek ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Aile içerisinde
yaşanan ve aile üyeleri arasındaki ilişkileri sarsan durumların etkilerini çözümleyerek hem
bireysel işlevselliği hem de aile dinamiklerini yeniden olumlu yönde geliştirmeye yardımcı
olur.