Bireysel danışmanlıktan farklı olarak çiftlerin beraber danışmanlık aldığı psikolojik destek
biçimidir. Çiftler ilişkilerinde yaşadıkları çeşitli problemler ve bu problemlere çözüm arayışları
nedeniyle çift danışmanlığını tercih edebilirler. Çift danışmanlığında temel amaç; partnerlerin
problemlerini daha yapıcı şekilde anlamasını sağlayarak ortak çözüm yolları bulmalarına
yardımcı olmaktır. Harmoni Danışmanlık Merkezi’nde çift danışmanlığı için kullanılan yöntem
“Gottman Çift Terapisi” dir.
 
Aşağıdaki örneklerde yer alan konular, ergenlerle yapılacak çalışmalarda ele alınabilir:

 

  • Çatışmalar
  • İlgi problemleri
  • Aldatma/güvensizlik
  • Cinsellikle ilgili problemler
  • Yakın çevre-üçüncü kişiler kaynaklı problemler
  • Boşanma
  • Ortak anlam aramaya yönelik problemler
  • Kaygılar
  • Kıskançlık
  • Maddi kaynaklı problemler vb.