Yetişkin ve ergenlerin problem yaşaması normal olduğu kadar çocukların da psikolojik
problem yaşaması bir o kadar normaldir. Çocukların gelişimsel özelliklerinde, içinde
bulundukları sosyal çevre ve aile ortamında ortaya çıkabilecek problemlerin
çözümlenmesinde çocuk ve ebeveynlere yönelik psikolojik destekler gerçekleştirilir. Çocuklar
ile çalışılırken ebeveyn ile ve gerektiğinde okul ile işbirliği içerisinde bulunmayı gerektirir.
Harmoni Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çocuk danışmanlığına yönelik olarak, “Bilişsel
Davranışçı Terapi, Masal Terapisi, Oyun Terapisi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi,
Mindfulness, SOBECE (Sosyal Becerileri Geliştirme Çalışmaları)” gibi yöntemler
uygulanmaktadır.
 
Aşağıdaki örneklerde yer alan konular, çocuklarla yapılacak çalışmalarda ele alınabilir:

 

 • Davranış Problemleri
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Çocuklukta Cinsel Eğitim
 • Çocukta Tikler
 • Çocuklarda Gece Korkuları
 • Altını Islatma
 • Ders Çalışma Alışkanlığı
 • Okula Uyum
 • Sosyal Beceri problemleri
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Arkadaşlık İlişkileri
 • Depresyon
 • Kaygı problemleri
 • Fobiler