Ergenlik; çocukluk döneminden yetişkinliğe doğru adım atarken yaşanan bir geçiş dönemidir
ve son derece sancılı geçebilen bir süreçtir. Bu dönemde ergenler fiziksel, duygusal, bilişsel
ve sosyal açıdan değişimleri deneyimlerler. Bu değişimlere adapte olmak her zaman kolay
değildir. Bu sebeple ergenler değişimlere uyum süreçlerinde psikolojik desteğe ihtiyaç
duyabilirler. Harmoni Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde “EMDR, Bilişsel Davranışçı Terapi,
Mindfulness, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi” teknikleri ergenlerin yaşadıkları problemlere
destek amacıyla uygulanmaktadır.
 
Aşağıdaki örneklerde yer alan konular, ergenlerle yapılacak çalışmalarda ele alınabilir:
 
 • Benlik ve kimlik gelişimi sorunları
 • Arkadaşlık ilişkileri ile ilgili sorunlar
 • Romantik ilişkiler ile ilgili sorunlar
 • Yetenek belirleme ve mesleki yönlendirme
 • Verimli ders çalışma
 • Sınav kaygısı
 • Öfke ve dürtü kontrolü
 • Kendine zarar verici riskli davranışlar
 • Depresyon
 • Kaygı bozuklukları
 • Bağımlılıklar (oyun, telefon, sosyal medya gibi özellikle)
 • Motivasyon problemleri
 • Aile ile çatışmalar
 • Yeme bozuklukları