Yetişkin danışmanlığı genellikle 18 yaş ve üzeri bireyler ile gerçekleştirilen psikolojik destek çalışmalarını içerir. Yetişkin danışmanlığında temel amaç, danışanın getirdiği problemi
anlama, danışanla birlikte çözüm arayışına girme, farkındalık geliştirmesini sağlama ve gelecekte karşılaşabileceği problemlerle baş etme becerileri kazandırmaktır. Psikolojik danışmanlık esnasında danışman ile danışan arasında terapötik ilişki kurulur. Bu ilişki; güven, empati, iş birliği ve karşılıklı sorumluluk almayı içerir. Danışman ve danışan birlikte aktif rol alarak danışanın problemini çözmeye yönelik gerekli yapılandırılmış psikolojik çalışmaları gerçekleştirirler. Bu çalışmaların kapsamı danışanın ihtiyacına göre değişmekle birlikte, Harmoni Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde “EMDR, Bilişsel Davranışçı Terapi, Mindfulness, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi” vb. teknikleri benimsenmektedir.
 
Bu tekniklerin kullandığımız örneklerden bazıları şunlardır:
 • Depresyon
 • Panik atak ve kaygı bozuklukları
 • Fobiler
 • Yas
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Yeme bozuklukları
 • OKB
 • İlişki problemleri
 • Somatik bozukluklar
 • Dürtü kontrol ve davranış bozuklukları
 • Bağımlılıklar